Pedagógusképzés, pedagógus-továbbképzés megújítása a Közép-dunántúli régióban

A projekt bemutatása

 

Általános cél

 

Cél – összhangban az EU 2020 stratégia oktatási területeinek célkitűzéseivel – az együttműködő felsőoktatási intézményekben a 21. század követelményeinek megfelelő differenciált, komplex felsőoktatási szolgáltatások kifejlesztése és működtetése, amelyekkel versenyképes, modern, szolgáltató intézményekké válnak az együttműködésben részt vevők.

 

 

Fő cél

 

Egy vagy több konvergencia régióra kiterjedő fejlesztések megvalósulása a pedagógusképzésben, konvergencia régióbeli felsőoktatási intézmények szervezeti és kapacitás fejlesztése az alábbi részcélok mentén:

1. A felsőoktatási, köznevelési térségek pedagógiai kutató- és szolgáltató feladatait ellátó, a különböző, pedagógusképzést nyújtó felsőoktatási intézményeket koordináló és szakmailag támogató térségi pedagógiai központok továbbfejlődése és hálózatának erősödése.

2. A tanárképzés belső szervezeti feltételeinek kiépülése, a működés jogszabályok szerinti kialakítása.

3. A pedagógusképzés minőségi fejlesztéséhez, magas színvonalának biztosításához szükséges kutatási kapacitások és tudástár bővülése.

4. Köznevelési intézmények teljes körű hozzáférésének elérése a térségi pedagógiai központok szolgáltatásaiból.